12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Magyar irodalom

"Az országos homályban csak a végváriak szablyája tündököl, s nem a szellem" - írja Nagy László Balassi helyzetéről, s maga is egy gondolatirtó kor sötétjéből küld fényjeleket. A ciklusok során kiviláglik állandó szellemi jelenléte, véleménye a művészetről és a közélet ügyeiről, kortársakról és mesterekről, felkarolja a "torkonvágott forradalmak pirosát viselő" fiatal költőket. A Nagy László Próza című dossziéjából szerkesztett kön ...
2 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Tersánszky Józsi Jenő (1888–1969) a sajátos epikai ág, az állattörténet egyik legkiválóbb mestere a 20. századi magyar irodalomban. E tárgyú írásai – legendái, meséi – java egyenrangú legjobb regényeivel. Jelen gyűjtemény az író novellisztikájából válogat. Mesei vonások itt is felbukkannak, természetesen Tersánszky humánuma és humora sosem huny ki, de az állatokról vagy állatokkal formált történetek érdesek, csípősek is. S kell ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Kilencek költőcsoporttal indult, kétszeres József Attila-díjas költő gyűjteményes kötete pályájának négy évtizedét öleli át (kivéve a gyerekverseket), melyeket kötetcímenként maga rendezett szemléleti-tematikai egységbe. Lírája egyedi tüneménye költészetünknek. Ebben a zajos korban a líra legősibb hangját, műfaját újítja meg: a dalt. Magukkal ragadó ritmusokkal, változatos strófa- és sorszerkezetekkel, egy-egy téma több nézőp ...
3 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Radnóti születése centenáriumának méltó búcsúztatása Komárik Anna versválogatása. A kötetek szerint csoportosított, filológiailag újragondozott könyv arra törekszik, hogy a művek során beláthatóvá váljék a költőnek az idilltől az áldozatig ívelő útja.  
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A sorozat ötödik kötetében Füst Milán könnyedén, bölcs derűvel meséli el tanító jellegű, többnyire a keleti legendák világát idéző történeteit. A sorsokat irányító istenek megjelenítése játékos ötlet az író részéről, és hősei hol elfogadják, hol ellene tesznek az istenek sugallatainak. A mesék azt példázzák, hogy a tragédiák, a szenvedések és a nehézségek nemesebbé teszik az embert.
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Szerelmes Magyar Írók sorozatának tizenegyedik, befejező kötete tartogat még meglepetéseket a nagy íróink és költőink magánéletére kíváncsi Olvasók számára. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, a jeles Mikszáth-kutató, ezúttal Vajda János szerelmi lírájának titkaiba avat be minket. A Múlt ifjúság tündértaván című gyűjtemény amellett, hogy gazdag válogatást ad a költő szerelmi lírájából, jelentős terjedelemben idéz a költő másodi ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Holnap Kiadó Válogatott Versek sorozatának legújabb darabja Nemes Nagy Ágnes legszebb verseit tartalmazza.
3 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kötet a "vagány" költőnő, Nagy László örök szerelemmel tisztelt hitvese születésének 80. évfordulójára jelent meg. Szécsi prózájának eddig folyóiratokban közölt darabjait egyöntetű tetszéssel fogadta az olvasóközönség, a pályatársi-irodalmi közélet, s most eddig ismeretlen írásai is napvilágot látnak. A sokszínű és változatos műfajú jegyzetek örök kíváncsiságáról - a természet, zene, játék, népművészet, olvasmányok iránti - nyit ...
2 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Molnár Ferenc Toll című kisregényéből vette a szerző mottóját: "Rendszertelenül összesöpört történetek." Szó esik a szentjánoskenyérről és a BAH-csomópontról; Petőfi Sándor hat szótagú asszonáncáról és az Első meg a Második Rabról; a hispániai félsziget legnyugatibb pontjáról és a 77-es bányászlámpáról; Egry Józsefről és Egri Istvánról; a latinpuskáról és arról, hogy a böllér klarinétozik; Dante budai szobráról és egy ír közmondásró ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Tatabányán eltöltött ifjúsága, majd sorkatonai évei a határőrségnél adják Gáll villanó fényű élményvilágát. „Novelláim ősváltozatait huszonöt év alatt sokszor átírtam és újraírtam, ez a kötet válogatás a lapokban megjelent írásokból. (…) vannak visszatérő alakok és helyzetek, szinte minden összefügg a ciklus egészével…” Az Új Írás prózarovat-vezetőjének emlékét, aki Esterházyról az első hosszú tanulmányt írta, aki létrehozta a Moz ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
>