12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Magyar irodalom

  Az erdélyi hagyományokból táplálkozó, elégikus hangú, a romantikusokkal és szimbolikusokkal rokon költő – és a II. világháború utáni líra egyik neves alkotója ‑ csodálatos lírai életműjének keresztmetszete ez a kötet.Sorozatunk új tagja Tarján Tamás irodalomtörténész válogatása, melynek újdonsága, hogy a megszokott szerkezet a költőről, költőhöz szóló versekkel bővül.    
3 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
József Attila válogatott versei címmel, egyszer, 1995-ben már napvilágot látott egy könyv a Holnap Kiadó sorozatában. A József Attila-filológia azonban a magyar irodalomtudomány legdinamikusabban fejlődő részterületeinek egyike. Ezért a jelen kiadvány erősen változott versanyaggal, a modern szövegkiadások figyelembevételével igyekszik segíteni elsősorban a diákolvasók, de általában is a József Attila lírája iránt érdeklődők eligazod ...
3 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A szerző életműsorozatának kilencedik kötete felkavaróan hiteles, önéletrajzi hangoltságú beszámoló. Tersánszky sokszor feldolgozott témaköre az I. világháborúban teljesített katonai szolgálat, az életre szóló háborús élmény; a Holnap Kiadónál korábban ebben a témakörben a Viszontlátásra drága..., A margarétás dal és az Egy ceruza története című regényei jelentek meg. Rekőttes Bálint fél évszázados, fordulatos történetében - olyan h ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A hetvenes évek derekán az új magyar próza nagy meglepetései között is kiemelkedő sikert aratott - rövid idő alatt három önálló könyvvel! - az 1944-es születésű Balázs József. Regényei a szatmári mélyvilág huszadik századi történetéből merítettek, a pusztuló és önpusztító nincstelenek sorsából.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Sorozatunk Karinthy Frigyes szerelmeivel folytatódik. A könyv az író születésének 120. évfordulójára jelent meg. Az édesanya korai elvesztése is oka lehet annak, hogy Karinthy szerelmei féltő, de harcias nők. Harmos Ilona színésznő (később Kosztolányiné) a játszótársa, Judik Etel a családanya, Böhm Aranka az anyatigris, Rozsnyai Polett pedig a késői szerelem. A dokumentumgyűjtemény Fráter Zoltán irodalomtörténész válogatása.
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
„Az Uram, Szőts István 1985-ben fejezte be a Gróf Batthyány Lajos főbenjáró peréről írt forgatókönyvét, melyet a fiatalok nemzeti tudatának erősítésére, és főként 'egy fellobbanó kis mécsesláng'-nak, 'néma főhajtás'-nak szánt az 'ártatlanul megölt első felelős magyar miniszterelnök emléke előtt.' Úgy érzem, az ő végakaratát is teljesítem azzal, hogy a Batthyány Emlékév keretében, ezt az 1987-ben a Magvetőnél megjelent irodalmi forga ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Kiss Benedek 2004-2006 között született színvonalas, mívesen faragott verseit olvashatjuk ebben a kötetben. Játékosság, költői ars poetica, a költőtársak megbecsülése, társadalmi érzékenység, határozott vélemény, hitvesi szerelem és hit tükröződik lírájából. A költő azt is látja, amit a látszat elfed. "Az igazi dalköltők mindig vonzódtak a filozofikus gondolatisághoz. Kiss Benedek költészetének legfőbb ihletője alighanem a természet ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A sorozat nyolcadik kötete - Kelecsényi László sorozatszerkesztésében - a fiatalon elhunyt, de annál tartalmasabb életet élő írónő életébe nyújt bepillantást. Miskolcon Fröhlich Brúnó, később Budapesten Bauer Ervin feleségének harca az önálló nő és az asszonyi élet gondjaival, sorsa a századfordulón, az első világháború megpróbáltatásaiban.
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Babits Mihály meséi elsősorban felnőtteknek szólnak. Ő nem a népmesék hagyományára épít – a mesemondás intellektuális kalandját keresi. Történetei sejtelmesek, fojtogatóak; mindaz, ami bennük meseszerű, varázslatos – tele van keserűséggel és már-már valószínűtlen, transzcendens reménnyel. Hőseit szorongás, nem egyszer kétségbeesés és elvágyódás hozza létre. Mindennapi szorongásai elől így húzza meg magát a költő egy maga teremtette, ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
    Eliot világnézeti kikristályosodásának és a drámai költeménnyel való műfaji kísérletezésének állomása ez a középkori moralitás és shakespeare-i hangvételű dráma. A vallásos és világi élet feloldhatatlan ellentmondásait és az adott kort ragadja meg a II. Henrik udvarában élő Becket Tamás érsek mártírsorsán keresztül. Becketet négy gyilkos lovag kísérti meg világi érdekek képviseletével. Az író ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
>