12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Magyar irodalom

  Folytatjuk felnőtteknek szóló Varázslatos Mesék sorozatunkat. Balázs Béla különös hangú meséi a Testvérország című történettel egészülnek ki. Balázs Béla meséi 1907 és 1918 között születtek. Az író nem követ egyetlen stílust, minden meséje más. A szecesszió sokféle, eklektikus érzékenysége jellemzi őket. Van köztük indiai, kínai mese, de olyan is, mely a magyar néphagyományba vagy a középkor legendáinak sorába illeszked ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Varga János. Regényhős számára elképzelhetőbb-e hétköznapibb nevű? Csakhogy ez a Varga nem az a Varga: Varga Kettő, aki korántsem labdarúgó, s alighanem még az iménti Vargánál is egyszerűbb flótás. Ám az oly gyakori családnév, vagy inkább persze a nevek játéka szinte önmagában is elegendő, hogy Tersánszky tollán beindítsa a felcserélésen (is) alapuló, fordulatos regény gépezetét. Az 1930-as éveket elevenen rajzoló történet leköti az ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A sorozat ötödik kötete (sorozatszerkesztő Kelecsényi László) a 20. század talán legjelentősebb magyar költőjének nőkhöz való viszonyát próbálja megfejteni. József Attila maga is fölismerte, hogy költészetének eredendő hajtóereje a szerelem. Élete értelmét is párkereső igyekezete eredményességén mérte le, így aztán szerelmi kalandjai, vágyai, kudarcai tükrében József Attila sorsa is plasztikusan kirajzolódik. A kötetszerkesztő Valac ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Móricz Zsigmond 1924 őszén írt Ámor és Psyché című drámáját sosem adták elő színpadon. Mégis színre került a benne ábrázolt gyötrelmes szerelem az író szerelmi-házastársi hétköznapjaiban s magánéleti drámáiban, ahonnan kiforrott. Közismert tény, hogy a férfi és a nő viszonya visszatérő témaként átszövi a Móricz-írásokat, ugyanis az írót, saját bevallása szerint, két szenvedély tartja fogva: a munkaláz és a feleségtartás. A nők ennek ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
    Az életműsorozat következő kötetébe három kisregény kerül, mindegyik egy-egy „elbukó” nőről szól: a Viszontlátásra, drága... Nela története, A margarétás dal középpontjában Sa, azaz Natasa áll, A céda és a szűz Veron históriája. Tersánszky vitathatatlan érdeme, hogy újjáteremtette a kisregény műfaját. E három mű tematikailag és műfaj szerint is összetartozik - most egy kötetben a sorozat 2005-ben megjelenő tagja ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kötet szöveganyaga eredetileg a Szépirodalmi Kiadó Vas István Összegyűjtött Munkái című életműkiadásában látott napvilágot, 1977-ben. 2005-ben a Holnap Kiadó Vas István Művei sorozatában ebből az 1960-1976 között írott versek gyűjteményét kívánja megjelentetni, folytatva, illetve befejezve a versek közlését, és kiegészítve a költő haláláig (1991) született, kötetben meg nem jelent, folyóiratokban publikált költeményekkel. A soroza ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Elmer István újabb elbeszéléskötete, a Ti is voltatok sellők, az ember magatartás- és válaszlehetőségeit kutatja, rajzolja meg a régebbi és közelebbi múlt történelmi helyzeteiből fényt vetve a jelen viszonyaira is. A kötelek közül a túlsó partra - a kezdő és záró novella címét összevonva: akár így is összefoglalhatnánk azt az utat, amelyet az elbeszélések hősei bejárnak.
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Hedda, Ilona, Mária - Kosztolányi Dezső szerelmei. Szabadka, Budapest, Visegrád - a helyszínek. Mintha egy jó tollú drámaíró komponálta volna meg a három nő sorsalakító küzdelmét a költő szívéért. Az első egy tündéri kislány-szerelem. A második az igazi asszony, amilyet egy költő csak kívánhat magának. A harmadik egy nagy halálközeli fellángolás. Utolsó szerelem. Közben az élet. Kosztolányi Dezső ötvenegy évnyi, rádiumsugárzású, csi ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Ezúttal Tersánszky Józsi Jenő egy fondorlatos és humoros fordulatokban bővelkedő bűnügyi históriába avatja be olvasóit. "Összeegyeztetem az olcsónak deklarált érdekfeszítést és happy endes romantikát az elmélyítő analízissel" - írja az epilógusban.
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Holnap Kiadó 2002-ben a Négy apának egy leánya című Móra-regényt jelentette meg. Most a Daru utcától a Móra Ferenc utcáig című kisprózagyűjteményt nyújtjuk át az olvasónak. A könyvet maga a szerző állította össze. Önéletrajzi írásait közli egy kötetben, melyekből gyakran visszaköszön szülőfaluja, tanítói, diák- és gyermektársai alakja, és leggyakrabban: az édesanya arcképe. Csalódásait és örömeit megörökítő életképeiben az élőbesz ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
>