12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Művelődéstörténet

Sorozatunk második darabja - Budapest fürdői után - most a fővárosi filmszínházak elmúlt 111 esztendejét meséli el. Kelecsényi László filmtörténész élvezetes stílusban idézi föl a mozimúltat, s az olvasókat a szebb napokat látott filmszínházakba kalauzolja el. Nemcsak művelődéstörténeti esszé ez a könyv, hanem a folytonos technikai változásokkal is együtt élő mozgóképkultúra naprakész krónikája - korabeli fényképekkel gazdagon illus ...
4 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Legendás könyv a Kelet titkai, megdöbbentő nyomozás az emberi múlt mélyrétegeiben, felkavaró, izgalmas olvasmány az első sorától az utolsóig. Mereskovszkij nem kevesebbre vállalkozik ebben a könyvében, mint hogy a sumer és az egyiptomi irodalom, művészet és építészet ránk maradt emlékeiből megpróbálja rekonstruálni a vízözön utáni emberiség tudását és útját Krisztus megszületéséig.
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Margócsy István irodalomtörténész tanulmánykötete a Petőfi-kultuszról, a magyar nyelvről, Kazinczyról és Kisfaludy Károlyról, valamint a magyar romantika irodalmáról szól. A költészet kultikus tisztelete, a költészettel kapcsolatos kultikus beállítódás, a költészetről megnyilatkozó beszéd kultikus retorikája ott rejlik (s nem is mindig csak rejlik) a költészet mai létmódjában, alkalmazásában, használatában és reprezentációjában is. ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kötet változatlan utánnyomásban ismételten kapható. A könyv az emberiség történelmének és művelődésének sűrített kivonatát adja, 1935-ben jelent meg. A mű 12 fejezete a történelem előtti kortól a 19. század végéig, a ` nagy kapitalizmus ` kialakulásáig tekinti át az emberiség fejlődését, tág teret szentelve a történelmi eseményeknek, az egyes korszakok gazdasági jelenségeinek és eszmei - filozófiai áramlatainak. A szerző rendkívül ...
2 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kötet szerzője főként a színház, a rendezés, a dramaturgiai munka, az alakítások, a díszlet és a jelmezek felől nézi a Hamletet: elsősorban az előadásokat kérdezi, s csak rajtuk keresztül a darabot. "Az ezredforduló különösen "analóg" Shakespeare zaklatott korával, szenvedélyes, egyszerre hívő és cinikus, a végletekig kegyetlen, mégis mélyen érzelmes, örökké bizonytalan "paradox"-emberével. Nem csoda hát, hogy a 21. század küszöbé ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Az egyszerzős, egykötetes irodalomtörténet a kezdetektől a harmadik évezred küszöbéig követi nyomon a magyar irodalom fejlődésmenetét. Az erkölcscentrikus vizsgálódás nem zárja ki más értékszempontok érvényesítését. A történelem művészetformáló hatása és az irodalom autonóm önalakítása mentén összefoglaló fejezetek, kisportrék és mikroelemzések sorakoznak. A könnyen, biztonságosan áttekinthető, élvezetes stílusban megírt mű minden i ...
2 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Holnap Kiadó ezzel a kötettel új sorozatot indít. Mesél a Város címmel mutatjuk be Budapest jellegzetes kulturális és közösségi színtereit, ahol a kétmilliós metropolisz polgárai szabadidejüket töltik, pihennek, szórakoznak, regenerálódnak. A sorozat első darabja a strandok, uszodák, gyógyfürdők világával ismerteti meg az olvasókat. Budapest fürdőváros - hirdette egykoron a népszerű jelszó, s bár a hosszú évtizedek során az egymás ...
4 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kortárs irodalomról szóló összefoglalókban általában a tradicionális elemek háttérbe szorulását hangsúlyozzák. A 20. század második felének magyar irodalmában ugyanakkor nagyon fontos alakító tényezők maradtak ezek az elemek. A tanulmánykötet szerzője ezt mutatja ki a kiválasztott, a folklórt, a régiséget alkotásaikba beépítő vagy átértelmezően alkalmazó, esetleg azokat átalakító költők, írók műveiben. Tartalom „Fegyvert ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kötet Fejtő Ferenc József Attiláról írott publikációit tartalmazza, melyek az 1930-as években jelentek meg a Valóság, illetve a Szép Szó hasábjain. A ma 96 éves szerző, akinek múlhatatlan érdeme, hogy József Attila költői nagyságát kortársként felismerte és hirdette, barátként is mellette állt. Az újságcikkeket összekötő szövegek a közérdeklődésre számot tartható emlékeket elevenítik fel. A válogatás és összeállítás Fejtő Ferenc m ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
`Juhász Gyula szerelmei? Vajon indokolt a többes szám? Hiszen úgy tudjuk, a költőnek volt egy Annája, akit megismerése után állandóan megverselt, érte rajongott, s be nem teljesült szerelmük nem gyógyuló sebe meghatározta egész további költői pályáját. Pontosítsunk csak: az állandóan ismételt közhelyekre hallgató, mindig könnyen megtéveszthető általános vélekedés tartja így. Irodalom szakos diákok, műveltebb olvasók viszont már hall ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
>