12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Művelődéstörténet

Talpra magyar - sistergett Petőfi Sándor 1848. március 15-én. Ady Endre 1913 novemberében, az első világégés küszöbén jajdult fel: Valahol utat vesztettünk... Szekfű Gyula harminc évvel később: hiába vártunk vissza másfélszázezer magyart a Don-kanyarból. Valahol utat vesztettünk... A történész reformkori bölcs magyarok – Eötvös József, Szalay László, Csengery Antal – gondolatait idézi: ők tudták, merre kell elindulni, látták, l ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Szeretett utazni, kóborolni Európában Kosztolányi Dezső. Izgatta a mienktől különböző, másfajta világ, próbálta megfejteni az európai metropolisok titkait, de álmai városa Velence volt. Versek, novellák őrzik Velence-élményét, és számtalan töredékes megjegyzés, elejtett mondat, versfordítás, regényrészlet. Kosztolányi Dezső Velencéről szóló írásait gyűjti egybe e kötet.
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Mi a magyar? A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely... Megrendültségtől izzó magyar ima. Extra Hungariam non est vita... Részegen elüvöltött kocsmabú-hazafiság. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely... Gőgbe kövült magyar nacionalizmus. Extra Hungariam non est vita... Múltunk, jövőnk, ezeréves sorsunk vállalása, felvállalása. Tudunk imádkozni. Szoktunk részegen üvölteni. Babits Mihály 1939-ben abban reménykedik: megtanulu ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Független, gazdag és erős ország Hungária a XIII. század hajnalán, amikor tudós papok 1222-ben latin nyelven megfogalmazták az Aranybullát. Az Aranybulla nem alkotmány, csupán királyi okirat. De mindenkire - uralkodóra és alattvalóra - egyaránt kötelező szabályokat rögzít. Egy független, gazdag és erős országban. Független, gazdag és erős országunk 1526-ban elvérzett a mohácsi csatatéren. Évszázadokon át enni többnyire volt mit, ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Egy festő - kezéből már kihullott az ecset - mielőtt örökre lecsukja szemét, szavakból újra felépíti az életét: önéletrajzot ír. Bolyong a gyerekkor öröm borította tájain. Ismét hallja a titokzatos szózatot, amely megjósolta: ő lesz a világ legnagyobb napút festője. Képzeletében száguld Jeruzsálemtől Párizsig, Besztercebányától Baalbekig, Mostártól Münchenig. Harminc évig szilván, hagymán él, a földön alszik. Fest. Valaki meg akarja ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Hallotta Petőfi Sándort a Pilvaxban szónokolni. Ott volt március 15-én a Landerer és Heckenast Nyomda előtt. Együtt kiáltotta a tömeggel a Múzeumkertben: Esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Szabadcsapatot szervezett, honvédtiszt lett, megtanulta rezzenéstelen arccal elviselni, ha ágyúgolyók röpködnek a feje felett. Lehorgasztott fejjel, szemlesütve ballagott Világos felé. Aztán besorozták osztrák katonának. Vajda Já ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
„Ami most történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, ami elmúlt.” Három és félszáz éve idézte - Erdély romlásának okairól prédikálva - Sárospatakon a Prédikátor könyvét Medgyesi Pál tiszteletes úr, hogy emlékeztesse a magyarokat: rossz úton járnak, s ami kétezer évvel korábban megtörtént, megtörténhet újra. „ Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Idej ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A szerző, a Sorbonne volt professzora, nem tudós kollégáit akarta könyvével elkápráztatni, hanem egy kisebb könyvtárra való ismeretanyagot szórakoztatóan elbeszélni az érdeklődő olvasónak. Az akháj bevándorlástól a római hódításig foglalja össze a görög szobrok és vázaképek életteli elevenségével ezt a csodálatos történetet, amely mindmáig kultúránk rendíthetetlen alapja. Az akhájok legnagyobb tette a királyság mint társadalmi szerv ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Mester és tanítvány kapcsolatának levélregényét kapja kézbe az olvasó Csűrös Miklós irodalomtörténész jóvoltából, aki egy Kodolányi János-monográfia munkálatai közben figyelt föl a különös értékű szövegekre, az ötvenes években elhallgattatott élő klasszikus, Kodolányi és a pályakezdő író, Szabó István kapcsolatának dokumentumaira. Szabó István tizennyolc esztendős, amikor 1949 nyarán levélben fordul az akkor már Balatonakarattyára s ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Nagy Olga, a kiváló erdélyi néprajzkutató, a Hősök, csalókák, ördögök, a Táltos és Pegazus s más nagy hatású könyvek szerzője ezúttal a keresztény hitélmény eredetét, történelmi változásait vizsgálja, a mágiák és mítoszok világától a középkori dogmákon át napjaink vallási gondolkodásformáiig. A Poraiból újraéledő főnix egy tudós vallomása a kereszténység megtartó erejéről.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
>