12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Oktatás

A könyvet - amely szabálygyűjtemény és munkafüzet is egyben - azoknak ajánljuk, akik szeretnék jól megtanulni a helyesírást, és a részletkérdésekben is pontos tájékoztatást kívánnak.
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Suhai Pál művelődéstörténeti albuma a 9. évfolyam irodalom, illetve a 9-10. évfolyam történelem tantárgyához kínál szemléltető és háttéranyagot. Bár e kötet az Irodalom, művészet az alteritás korában című tankönyvcsalád részeként kerül forgalomba, s elsősorban ennek keretében ajánlható, valamennyi 9. osztályos irodalom, illetve 9-10. osztályos történelem tankönyv kiegészítője lehet. A mintegy félezer képet tartalmazó album negyvenhé ...
3 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Suhai Pál tankönyvcsaládja a kezdetektől a felvilágosodásig terjedő egységes nagy időszakot, az alteritás korát vallatja. Műve az elmúlt évtized egyik legígéretesebb kísérlete a közoktatás körülményeiben, feltételeiben mutatkozó változások megválaszolására. Törekvéseinek talán legszembetűnőbb jele taneszközegyüttesének a szokásosnál gazdagabb és változatosabb kialakítása – a mellékletekkel bővített irodalomtankönyvet külön köt ...
1 800 Ft
Elfogyott
Elfogyott
E feladat- és szöveggyűjtemény – Suhai Pál műve – a 9. évfolyam irodalom-tananyagának tanításához nyújt segítséget. Ez a kötet az Irodalom, művészet az alteritás korában című tankönyvcsalád egyik tagja, s a kezdetektől a felvilágosodásig ívelő egységes nagy időszak irodalmi szövegeit gyűjti egybe a képességfejlesztő munkáltatás támogatására. A könyv mindkét része ezt a célt szolgálja. Ennek érdekében készült a műértelmezések g ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A köztudatban a barokkhoz leginkább két fogalom kapcsolódik: a monumentalitás és a pompa. A szöveggyűjtemény ezt a meglehetősen egysíkú képet igyekszik árnyaltabbá tenni. Szerb Antal, Bán Imre, Kenneth Clark, Egon Friedell és más neves szerzők írásai segítenek a barokk művészet alapos megismerésében. Tasso, Milton, Zrínyi nagyszabású barokk eposzai mellett az olvasó megismerkedhet az önéletírás korabeli mestereivel, a misztikus Avil ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Az Európai Unió az utóbbi időben gyors és messzemenő változásokon megy keresztül. Ez a könyv elemzi az EU gazdasági és regionális földrajzi trendjeit, különböző esettanulmányokat mutat be az Egyesült Királyságból és más tagállamokból, a regionális változások tükrében vizsgálja a hagyományos modellek alkalmazhatóságát és az új elméletek érvényességét.
2 600 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Izgalmas és szép korszaka irodalmunknak a felvilágosodás és romantika kora. Kötetünkben a magyar nyelv megújításáért - megőrzéséért vívott harc, az első irodalmi-kritikai folyóiratok megszületése, a magyar nyelvű színjátszásért folytatott küzdelem vezetik be a korszak kiemelkedő költőinek munkásságát bemutató fejezetet. Megismerhetjük Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel költészetét, továbbá a romantikus hullám első nagy formát ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Az ember hajdanán barátságos és közvetlen kapcsolatban volt a természettel. Különös módon, minél többet tudott meg annak működéséről, minél jobban körülbástyázta magát a technika produktumaival, annál inkább eltávolodott attól a világtól, amelynek maga is része; mesterséges, művi világot alakított ki maga körül. A megismerésnek azt kellene szolgálnia, hogy újra közelítsen az ember a természethez. A 13-14 éves korosztály szám ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
  A Megértő irodalomolvasás című tankönyvhöz tartozó szöveggyűjtemény.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A cím arra utal, hogy ez a tankönyv a diákbefogadókat igyekszik jó olvasókká nevelni. A könyv elsődleges célja nem az, hogy ismereteket közöljön az irodalomról, hanem a művek értő befogadásához szükséges képességeket kívánja fejleszteni.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
>