12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Oktatás

A középkor első felére gyakran gondolunk úgy, mint a sötétség évszázadaira, pedig kultúrtörténetünk e méltatlanul háttérbe szorított időszakának ugyancsak élénk szellemi élete volt. Ebben a korban nagy filozófiai viták zajlottak, ekkor dolgozták ki a hitelveket az egyházatyák, ekkor születtek a szentek máig is kedvelt történetei, a lovagi költészet remekei. A korszak végét Dante és Villon neve fémjelzi. Kötetünk igyekszik minden műf ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A reneszánsz a világirodalmat számos kimagasló alkotással gazdagította. Kötetünk Petrarca örök érvényű szonettjeitől Boccaccio pajzán Dekameronján és Shakespeare drámáin át Cervantes lenyűgöző és szórakoztató regényéig, a Don Quijotéig sok jelentős alkotásból ad ízelítőt: a szemelvények mellett rövid portrékban bemutatja az alkotók életét, személyiségét. A kötetből nem hiányoznak a reneszánsz nagy gondolkodói, és találkozhatunk Janu ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A könyv a sorozat első tagjában foglalt ismeretekre épül, logikus felépítése, vonzó stílusa biztosítéka a földrajzi ismeretek elmélyítésének, bővítésének. A kiadvány öt témakörben ötven leckét foglal magában: 1. Csillagászati alapismeretek 2. A föld felépítése és a kontinensek 3. A levegőburok és az éghajlatok 4. Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság 5. A kontinensek ásványkincsei, ipara.
300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A könyv a sorozat első tagjában foglalt ismeretekre épül, logikus felépítése, vonzó stílusa biztosítéka a földrajzi ismeretek elmélyítésének, bővítésének. A kiadvány öt témakörben ötven leckét foglal magában: 1. Csillagászati alapismeretek 2. A föld felépítése és a kontinensek 3. A levegőburok és az éghajlatok 4. Éghajlat, vízrajz, mezőgazdaság 5. A kontinensek ásványkincsei, ipara.
300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
E kötet Magyarországon először tesz kísérletet arra, hogy ideológiamentesen magyarázza, értelmezze, egyetemes és magyar történelemből vett példák segítségével bemutassa az alapvető történelmi fogalmakat.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Szerb Antal kis könyve nemcsak az irodalommal hivatásszerűen foglalkozóknak hasznos kézikönyv, hanem az érettségire, felvételire készülő diákoknak is. Az élőbeszéd kötetlenségével vezet minket végig a szerző az angol irodalom kezdeteitől a XX. század elejéig. Nem csupán a szerzőkkel és műveikkel ismerkedhetünk meg, hanem folyamatában láthatjuk az angol irodalom fejlődését, sőt kitekintést kapunk az amerikai irodalomra is. A kötet vé ...
990 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Biológia diákoknak hasznos társa lehet mindenkinek, akit a biológia érdekel. Tömörségével egyedülálló segítséget nyújthat a biológiai ismeretek rendszerezéséhez, összefoglalásához. A zsebkönyv a biológia minden területét átfogó, rövid, de világos magyarázatot ad a tudomány kulcskérdéseire. A bonyolultabb összefüggések és folyamatok megértését sok színes ábra és diagram segíti.
1 700 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A Bevezetés a filozófiába című szöveggyűjteményre épülő tankönyv középiskolai könyvnek készült, amely válogatott filozófiai tételek és problémák bemutatása révén vezeti be olvasóját a filozófiai gondolkodásba. A tárgyalt tételek és problémák elemi jellegűek a szónak abban az értelmében, hogy megértésükhöz nincs szükség előzetes filozófiai ismeretekre.
1 700 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A munkafüzet jeles napok (Mihály-nap, szüret, mindenszentek, disznóölés, Miklós-nap, Luca-nap, betlehemezés, szilveszter és újév, vízkereszt, farsang, balázsáldás, Gergely-járás, villőzés, húsvét, Szent György-nap, májusfaállítás, pünkösdkirályné-járás, Szent Iván-napi tűzgyújtás és tűzugrás) népszokásait eleveníti fel.
1 200 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Nagyszerű pillanata az emberi gondolkodás fejlődésének a racionalizmus kialakulásának időszaka: kötetünk első fejezete a racionalista filozófia legnagyobb gondolkodóival ismerteti meg az olvasót. Az európai klasszicizmust számos szemelvény reprezentálja, kiegészülve a teljesebb megismerést könnyítő tanulmányrészletekkel. A harmadik fejezet az európai felvilágosodást ismerteti, az utolsó fejezet pedig a szentimentalizmus, az érzékeny ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
>