12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Társadalomtudomány, filozófia

    Ebben a könyvben Hamlyn professzor a nyugati filozófia történetét foglalja össze időrendben a Szókratész előtti filozófusok nézeteitől a fenomenológiáig. „Akkor hát mi a filozófiatörténet lényege? Eltekintve szigorúan történelmi jelentésétől, amellyel a filozófusoknak kellene szolgálnia, megfelelően érzékeltetnie kellene a filozófiai kérdések összetettségét és sokoldalúságát. Ez a filozófia javára szolgálhat, m ...
2 600 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A szerző születésének 150. évfordulójára jelent meg ez a töredékeket tartalmazó kötet, mely olyan jellegzetes nietzschei fogalmakra világít rá, mint a ` nihilizmus `, ` Isten halála `, a ` hatalom akarása `, az ` örök visszatérés `; olyan témaköröket fogva át, mint vallás, erkölcs, hatalom és igazság, társadalom - állam - egyén, művész és művészet, filozófia.
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A filozófus szerző - ki a századforduló íróinak és művészeinek körében bálványként tisztelt személyiséggé vált - születésének 160. évfordulóját ünnepeljük 2004-ben. Ebből az alkalomból - folytatva a Nietzsche-művek kiadásának egy évtizedes hagyományát – jelentetjük most meg a Friedrich Nietzsche összes műveinek III. kötetéből kiválasztott két egységet: A bálványok alkonya és a Nietzsche kontra Wagner címűt. Mind a két írás megvilágí ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Nietzsche filozófiáját nem értjük meg, ha nem vetünk számot lényegi pluralizmusával. És valójában a pluralizmus (másként nevezve empirizmus) egyet tesz magával a filozófiával. A pluralizmus sajátosan filozófiai, a filozófia által feltalált gondolkodásmód: a szabadság egyetlen kezese a konkrét szellemben, az egyedüli princípiuma egy erőszakos ateizmusnak. Az istenek halottak: de a nevetésbe haltak bele, amikor a fülükbe jutott a hír, ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kiváló szociológus és olvasáskutató érdekes elemző tanulmánya Örkény István Trilla című egypercese kapcsán, az olvasók véleményére támaszkodva.
1 700 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával egy új korszak kezdődik történelmünkben. Nagyon sok változással kell számolni az élet minden területén. Például útlevél-ellenőrzés nélkül utazhatunk egyik tagországból a másikba, szabadon választhatunk lakóhelyet, tetszőlegesen választott tagállamban tanulhatunk, az ott szerzett iskolai végzettséget, szakképzettséget minden más tagállamban elfogadják. A tagság következtében mi is egyenlő j ...
3 790 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A népszerű tankönyv ismételten kapható. Középiskolások számára készült szöveggyűjteményünk a filozófiatörténet korszakait és problémaköreit mutatja be. Szerves egységet alkot a Holnap Kiadó Filozófia című középiskolai tankönyvével és a Filozófiai ellenőrző kérdések című kiadványával.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Formálisan tekintve a filozófiatörténet másodlagos diskurzus, amely sokrétű, ám specifikus módon bizonyos elsődleges diskurzusok visszhangja. E visszhang mint sajátos műfaj sem nem puszta összefoglalása, sem nem egyszerű ismétlése, sem nem parafrázisa bizonyos gondolatoknak, hanem új diskurzus, amelyben más természetű, korábbi diskurzusok megszüntetve megőrződnek. Így foglalja össze nagyszabású és a maga nemében egyedülálló témáját ...
2 600 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Van-e izgalmasabb pálya, mint a tanáré? Mindegyik napja különbözik az előzőtől, mert a diákok gondoskodnak róla, hogy mindig újabb és újabb élményekben legyen része. A pedagógus ismeri a gyermeket, ismeri a tanártársat és a szülőt, ismeri az élet iskolában is megjelenő mindenféle problémáját. Ha egy tanár leül, és mesélni kezd - s ha még humora is van - érdemes odafigyelni rá. Most Valentini Zsuzsa mesél hosszú és változatos tanári ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Egy fiatalkori - 1874-ben Schopenhauerről - és egy késői - 1888-ban Wagnerről írott - tanulmányt tart kezében az olvasó, melyek mintegy keretbe foglalják a Nietzsche-életművet. Életében mindketten, a zeneszerző és a gondolkodó is jelentős szerepet töltött be, nagy hatást gyakorolt rá, s bár hozzájuk való viszonya az idők során változott, de mindvégig meghatározó maradt. A tanulmányokat Nietzsche vitákkal és töprengésekkel teli tiszt ...
2 100 Ft
Elfogyott
Elfogyott