12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Magyar irodalom

Egy író, maga az éppen íródó mű, egy kisváros és lakói a század elején, valamint a szép és fiatal lány, aki – igen tapraesetten – egy fiatal, csinos férfit választ, a mit sem sejtő, egymással vetélkedő négy pótapa pedig kénytelen tudomásul venni a realitást. Humoros, eredeti és találó jellemrajzok, fordulatos cselekmény, önirónia jellemzi Móra első regényét, mely most megújult külsővel kerül az Olvasókhoz.    
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
VAS ISTVÁN (1910 - 1991) költői, műfordítói, regény- és tanulmányírói életművének kiadása a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1977-ben indult, s 13 kötetben jelent meg 1984-ig. '...én kora ifjúságomtól mindmáig, lírai gyakorlatomban is, kritikai gondolkodásomban is, előbb ösztönösen, majd tudatosan, utóbb csökönyösen ahhoz az ómódi modernséghez tartottam magamat, amely a lírikus életművet nem tudja elképzelni egy határozottan megrajzolt sz ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
VAS ISTVÁN (1910-1991) költői, műfordítói, regény- és tanulmányírói életművének kiadása a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1977-ben indult, s 13 kötetben jelent meg 1984-ig. '...én kora ifjúságomtól mindmáig, lírai gyakorlatomban is, kritikai gondolkodásomban is, előbb ösztönösen, majd tudatosan, utóbb csökönyösen ahhoz az ómódi modernséghez tartottam magamat, amely a lírikus életművet nem tudja elképzelni egy határozottan megrajzolt szem ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A kötet szöveganyaga eredetileg a Szépirodalmi Kiadó Vas István Összegyűjtött Munkái című életműkiadásában látott napvilágot, 1977-ben. 2002-ben a Holnap Kiadó Vas István Művei sorozatában ebből az 1945-1959 között írott versek gyűjteményét kívánja megjelentetni, folytatva, illetve befejezve a versek közlését, és kiegészítve a költő haláláig (1991) született, kötetben meg nem jelent, folyóiratokban publikált költeményekkel. A ...
2 600 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Illyés Gyula nagyra becsülte jelen kötet szerzőjét. Tudta mi az, amikor egy írót másfél évre bezárnak, mert megmondta az igazat. A börtön után Tardos kimenekül fiatal felesége társaságában Franciaországba. Illyés Párizsban jár, és meghívja a házaspárt a nagy irodalmi kávéházba. - Gratulálok - mondja lelkesen a szupercsinos menyecskének. – Az ország egyik legokosabb emberéhez ment férjhez! - Ez? Okos? – feleli a menyecske. ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Szabó Lőrinc (1900-1957) a 20. századi magyar költészet klasszikusa - az egész világirodalomban szinte páratlan módon - teljes lírai életművét szövegmagyarázatokkal látta el. A Vers és valóság kommentárjainak kíséretében a jelen válogatás még érdekesebben és gazdagabban tárja fel a költői élet uralkodó témáit, érzületét és formavilágát: az alkotó a maga diktálta (titokzatos körülmények közt keletkezett, és ugyancsak rejtélyesen napf ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Szécsi Margit, a világ első női vagánya az avantgard eredetű nyelvi modernitás jegyében alakította hol elégikusan fátyolozott, hol hetyke, játékos, humoros líráját. Verseinek fő szólama a teljességigény veszélyeztetettsége, a morál fenyegetettsége, a szabadsághiány személyiségtorzító volta. A válogatás nyolcvannégy verset ölel fel.
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A regény főhősnője, Tíria, spirituális fejlődésének történetét meséli el. Az izgalmas cselekmény két szálon fut. Az egyik szál Tíria boldogtalan szerelmi élete Freggel, a másik pedig az ezotériában való elmélyedésének útja, melynek segítségével a lány talán újra tudja szervezni az életét. Tíria látja az emberek auráját, s annak színéből következtetni tud jellemükre. Megismerkedik a tibeti orvoslás és mágia megannyi titkával, s talál ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Weöres Sándor gondolataival szeretném megvilágítani költői szándékomat: "A vers mindenkor beszéd-ének-zene keverékéből születik, ami bizonyos hangzásokat és kötöttséget is jelent ... A művészi alkotás minden korban szabad tevékenység, melynek nincs általános érvényű határa és a formai törvények között sincs teljes érvényű megkötés." A Tercek holdfényben című kötet Szózene alcíme azt kívánja kifejezni, hogy meghatározott számú szótag ...
1 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
"A magyar szomorú-ének legnagyobb mívese" - így jellemezte kortársa és barátja, Tersánszky J. Jenő Tóth Árpádot, a furcsa összetett szóval az elégia műfajának uralkodó voltára utalva. A Tóth Árpád verseihez figyelmesen hajló olvasó azonban bizonyosan tapasztalja - e válogatás forgatása során is -, hogy a költőből nem hiányzott az érzéki dinamizmus, a humor, a groteszkum igenlése sem, s hogy a fonákot, a sújtót, az elveszejtőt "oltó- ...
1 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
<
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
>