12 000 Ft felett a szállítás ingyenes
Aktualitásaink
Aktualitásaink

Történelem, Családtörténetek, Életrajzok

Kállay Béni diplomáciai pályára készült, ezért megtanult törökül, oroszul és szerbül, illetve utazásokat tett a Balkán-félszigeten. 1867-ben fordította le John Stuart Mill A szabadságról című művét, és írta hozzá ezt az előszót. Két évtized múlva a Monarchia pénzügyminisztereként a balkáni tartományok kormányzója lett. Az Előszó érvelése lebilincselő, tételei száz év múltán is megkerülhetetlenek. „... a hatalom természete ... folyvá ...
490 Ft
Elfogyott
Elfogyott
„Bizonyos dolgok egész életemben megdöbbentettek. Láttam tömeggyűléseket, amelyek meghatározták a századfordulókat. Már említettem, hogy egyik első emlékem, az örömmámorban úszó nép az 1914-es hadüzenet után. Azután láttam a Népfrontot, az antifasiszta mozgósítást, a felszabadulást, 1968 májusát, a berlini fal leomlását...”Fejtő Ferenc politológus, publicista, aki 1938-tól haláláig Franciaországban élt, ebben a kötetében mint a száz ...
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Horthy Miklós négy gyermeke közül mindig, még halála után is István, az idősebb fiú állt az érdeklődés és a családi propaganda középpontjában. Öccse, Miklós inkább a háttérben maradt, s csak ritkán és többnyire szerencsétlen szerepben tűnt fel a nyilvánosság előtt. Talán a legközismertebb tény, hogy ő volt, akit 1944-ben elraboltak a németek, hogy életével apját megzsarolják.
2 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
„Az utóbbi évek Széchenyi-irodalmában sajátos helyet foglal el Vekerdy Tamás fikciója: ez az ál-dokumentum formájában hömpölygő szubjektív, hol narratív, hol lírai, hol dokumentarista, hol vallásosan rajongó, óriási szabad vers, kötetlen próza, Kiss Márton titkár művének álcázva, de igazából a döblingi Széchenyi belső monológjának egyfajta művészi rekonstrukciója. A kötet jegyzeteiben Vekerdy azzal szórakoztatja olvasóját, hogy rávi ...
3 900 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A tudós író 1949-ig a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1950-ig nyilvános rendes egyetemi tanár volt. Mivel a tudományról, az igazmondásról és a művészi színvonalú írni tudásról nem tudott leszokni, innen is, onnan is elcsapták.A magyar biedermeier című művét hasonló sors érte, mint íróját: könyvtárakból kiselejtezték, mindmáig egyetlen kiadásából alig maradt hozzáférhető példány. A biedermeier a 19. század elején-közepén Béc ...
400 Ft
Elfogyott
Elfogyott
A népi kultúra nemzeti műveltségünk elválaszthatatlan része. Csakis bővebb ismeretének birtokában érthető meg igazán számos XIX-XX. századi magyar műalkotás. Ez a világos stílusban íródott könyv éppen arra vállalkozik, hogy olvasóját végigvezesse a népi kultúra legfontosabb területein. Első változata az 1970-es évek elején, a néprajz iránt megelevenedett és azóta is tartó érdeklődés nyitányán készült. 1973 és 1985 között ...
4 500 Ft
Elfogyott
Elfogyott
"Töprengéseim során arra a nem éppen eredeti következtetésre jutottam, hogy az ördög mint személy nem létezik, nem Isten ellentettje és versenytársa; létezik viszont mint metafora, mítosz, képzeletbeli bűnbak, hordozza azokat a hibákat, amelyeket az ember nem tud vagy nem akar bevallani. Azért személyesítették meg - az emberi szív sötét felét megjelenítve -, hogy levegyék a felelősséget Istenről a sok rosszért, amit az általa teremt ...
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Pethő Sándor, történész, publicista műve először 1916-ban jelent meg. A könyv másról szól, mint ahogyan azt mai nyelvérzékünk alapján gondolnánk; véleményt mond a szabadságharc vezéregyéniségeiről és problémáiról. A mű azért érdekes olvasmány, mert az 1910-es évekre kapott történelmi távlatot az 1848/49-es forradalom és szabadságharc.
1 690 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Mindenekelőtt olyan személyek kaptak helyet e gyűjteményben, akik valamilyen módon jelentős mértékben járultak hozzá a magyar történelem alakulásához, vagy maguk is formálták azt. Tudósokat, írókat csak abban az esetben vettek fel a szerzők, ha politikai szerepük is volt. Viszonylag rövid, könnyen áttekinthető formában mutatják be az egyes személyek életútját, kiemelve azokat az eseményeket és jellegzetességeket, amelyek rá né ...
1 200 Ft
Elfogyott
Elfogyott
Bárdossy László 1943-ban megjelent könyve a magyar történetírás könyvtárakból kiirtott, ma már szinte fellelhetetlen remekműve: a mohácsi vésztől Fráter György haláláig terjedő negyedszázad politikai történetéről akar számot adni, amely a magyar történelem talán legizgalmasabb és tanulságokban leggazdagabb korszaka, örvénylő válságok ideje.
2 300 Ft
Elfogyott
Elfogyott